O tym, jak pozyskać fundusze z Unii Europejskiej


Zmiany, zmiany, zmiany… w PO KL

Posted in POKL,zmiany - autor: Noo w dniu 22 stycznia 2010
Tags: , , , ,

Niemal każdy rok przynosi nowe doświadczenia w dziedzinie wdrażania funduszy europejskich w Polsce. Zmieniają się przepisy, wytyczne, pojawia się konieczność aktualizacji dokumentów programowych. Od początku stycznia znaczące zmiany wprowadzono w dokumentach dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiany zostały wprowadzone w następujących dokumentach:

  1. Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki
  2. Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
  3. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL
  4. Zasady systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki
  5. Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL
  6. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
  7. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL

Jedne z najważniejszych zmian dotyczą kwalifikowania wydatków. Wprowadzono zapisy dotyczące kosztów zarządzania projektem oraz konieczność ich racjonalizacji. Uzasadnieniem tych zmian jest kierowanie wsparcia do uczestników projektu, natomiast koszty zarządzania projektem, w tym koszty personelu zarządzającego oraz promocji projektu powinny być ponoszone w racjonalnej wysokości.  Prawdopodobnie już podczas kolejnej nowelizacji Wytycznych zostaną wprowadzone ograniczenia dla kosztów zarządzania projektem. Znaczących zmian dokonano w regulacjach dotyczących kosztów pośrednich. Dodano, m.in. zapis, że beneficjent powinien wykazać w metodologii kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem także koszty pośrednie, które rozlicza w ramach innych realizowanych przez niego projektach. Limit kosztów pośrednich  w danym projekcie może podlegać negocjacjom w takim przypadku. Ponadto doprecyzowano, iż przy ustalaniu limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo powinien być brany pod uwagę fakt, iż beneficjent zleca na zewnątrz zadania  w ramach projektu. W takim przypadku limit kosztów pośrednich ulega odpowiedniemu obniżeniu. Dodatkowo doprecyzowano, iż nie ma obowiązku sporządzania metodologii kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych. Zamiast tego w szczegółowym budżecie projektu powinno wskazywać się listę kosztów pośrednich wraz  z odpowiadającymi im kwotami, które zamierza się ponieść w ramach projektu, na zasadach analogicznych jak w przypadku kosztów bezpośrednich. Wyłączono także możliwość rozliczania ryczałtowego kosztów pośrednich przez państwowe jednostki budżetowe, ze względu na trudność zastosowania w tym zakresie przepisów  o rachunkowości. Ponadto wprowadzono zapis, iż beneficjent nie może przenosić oszczędności powstałych w ramach kosztów bezpośrednich do kosztów pośrednich.

Kilka zmian dotyczących wyboru wniosków powinno przyspieszyć proces ich oceny. Wprowadzono zapisy, zgodnie z którymi beneficjenci składający wnioski o dotacje unijne w ramach konkursów otwartych będą mieli więcej czasu na przygotowanie wniosku.  Skrócono także terminy oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursów zamkniętych. W związku z dużą liczbą wniosków odpadających z powodu nie spełnienia standardu minimum w zakresie zasady równych szans kobiet i mężczyzn zmienił się także wzór Kart oceny merytorycznej w zakresie dotyczącym standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn, ułatwiającą dokonywanie oceny spełniania przez wniosek przedmiotowego standardu. Ważną kwestią jest też doprecyzowanie zapisów dotyczących maksymalnego limitu procentowego, o który można zmniejszyć wartość wniosku w ramach oceny merytorycznej i negocjacji, co dotychczas nazwać można było „wolną amerykanką”.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s


%d blogerów lubi to: