O tym, jak pozyskać fundusze z Unii Europejskiej


Jeszcze o zmianach w 8.1

Posted in POIG - autor: Noo w dniu 17 stycznia 2010
Tags: , ,

Doświadczenia ubiegłego roku związane z wdrażaniem działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej przyniosły szereg ciekawych obserwacji. Przede wszystkim zaobserwowano bardzo duże zainteresowanie wnioskodawców, co przy jednoczesnym dość łatwym dostępie do otrzymania wsparcia (wysoka intensywność wsparcia, szeroki katalog kosztów kwalifikowanych, duża wartość wydatków całkowitych projektu) zagroziło bardzo szybkim wykorzystaniem dostępnej alokacji. W związku z tym podjęto prace nad zmianą zasad udzielania wsparcia, w tym między innymi zmieniono kryteria wyboru projektów w tym działaniu, mające na celu wybór jak najlepszych projektów, tzn. takich, które są przede wszystkim innowacyjne, efektywne kosztowo i trwałe oraz które będą miały największe szanse na długotrwałe powodzenie rynkowe.

W związku z tym pojawiła się konieczność wprowadzenia nowego rozporządzenia. Jego projekt zakłada m.in. wykluczenie z możliwości aplikowania spółek kapitałowych w organizacji. Przyczyną tego wyłączenia jest fakt, iż podmioty te nie posiadają niezbędnych danych (NIP, REGON), według których możliwa jest identyfikacja wnioskodawcy przez instytucję przyjmującą wnioski, mimo, że na gruncie prawa mogą zaciągać zobowiązania. Taka sytuacja prowadzić może do nadużyć i nieprawidłowości, w szczególności do braku możliwości skontrolowania powiązań takiego podmiotu z innymi podmiotami na rynku. Ponadto planuje się ograniczenia możliwości składania więcej niż jednego wniosku przez jednego wnioskodawcę w ramach danego konkursu, w celu zachowania realizacji zgodnej z założeniami niniejszego działania, tj. iż dany beneficjent otrzyma wsparcie tylko na jeden projekt w ramach działania 8.1.

Ponadto, przedsiębiorcy w celu zwiększenia swoich szans na uzyskanie dofinansowania składali wnioski do różnych Regionalnych Instytucji Finansujących. By wyeliminować ten proceder, planuje się, że wniosek można składać wyłącznie do Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Zmiana w niniejszym rozporządzeniu stanowić będzie zabezpieczenie przed tego typu „kombinacjami”.

Planuje się także zróżnicowanie intensywności wsparcia w zależności od typu wnioskodawcy. Zmiana polega na obniżeniu intensywności wsparcia z 85 % do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, co będzie dotyczyć wszystkich wnioskodawców, poza młodymi osobami (do 27 lat) prowadzącymi działalność gospodarczą. Proponowana zmiana jest zgodna z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, który wskazuje, że dla rozwoju gospodarki szczególnie cenne jest podejmowanie działalności gospodarczej przez młodych przedsiębiorców, w tym zwłaszcza absolwentów szkół wyższych – najlepiej znających i najchętniej stosujących innowacyjne rozwiązania. Tak zaplanowane wsparcie pozwoli początkującym przedsiębiorcom uzyskać środki na projekt, dzięki któremu będą mogli rozwinąć działalność gospodarczą na otwartym, globalnym rynku usług cyfrowych. Tak więc warto wziąć te wszystkie czynniki myśląc o pisaniu wniosku o dotację w ramach =8.1, lub zlecić to tym, którzy będą potrafili zaadaptować pomysły do nowych ram i zasad.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s


%d blogerów lubi to: